Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Dárky k narození miminka

Všeobecné smluvní podmínky

nachazíte se zde: Domů » Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) upravují nákup v internetovém obchodě provozovaném společností CoolBaby s.r.o. VSP blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je CoolBaby s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Mlejnku 766/14, Praha 4-Braník, 147 00, IČO: 24180963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen CoolBaby). Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou na straně prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, uzavřená mezi CoolBaby jako prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání a plnění této kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Prodávající (dodavatel) – je CoolBaby s.r.o. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje CoolBaby svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za podmínek uvedených v těchto VSP. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy CoolBaby zaslala kupujícímu e-mail označený jako „potvrzení objednávky”. Od doručení tohoto e-mailu vzniká mezi CoolBaby a kupujícím kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti pro smluvní strany vyplvající z kupní smlouvy a těchto VSP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky (VSP) – smluvní ujednání upravující některá práva a povinnosti CoolBaby a kupujícího. Kupující objednáním zboží v internetovém obchodě vyslovuje svůj souhlas s těmito VSP platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím sítě Internet má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dn§ od převzetí zboží. Kupující musí v této lhůtě doručit CoolBaby oznámení, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy s CoolBaby odstoupit dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží toto vrátit, tj. doručit zpět CoolBaby. Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy pokud možno písemně předem, přidejte Vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz (popř. způsob, jakým chcete vrátit částku odpovídající kupní ceně).

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství.

Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížená o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.
Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Peníze budou poukázány na účet zákazníka nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,   spočívajících ve hře nebo loterii.

 Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky kupujícímu je na jeho e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží odesláno „potvrzení objednávky“. Potvrzením objednávky ze strany CoolBaby vzniká mezi ním a kupujícím kupní smlouva. Objednávky zboží, které máme skladem, jsou odeslány do 24 hodin. U objednávek zboží, které nemáme skladem, expedujeme během doby uvedené u takového zboží (obvykle 14 dnů). Maximální doba dodání zboží, které není skladem, je 30 dní a zákazník o této lhůtě bude předem informován.

 Pokud je součástí jedné objednávky zboží skladem a zboží, které skladem nemáme, je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty alternativy:

1. zaslat zboží, které je skladem, a zboží, které skladem není, odeslat v dodatečné zásilce, jejíž dopravné a balné je kupující povinen uhradit samostatně;

2. veškeré zboží zaslat v jediné zásilce až v momentě, kdy se naskladní veškeré zboží v objednávce kupujícího.

Podmínky dodání

Zboží zasíláme Českou poštou nebo  je možné si ho vyzvednout osobně na pobočce Zásilkovny - viz informace níže v sekci "Osobní vyzvednutí".

Česká pošta, doporučená zásilka – platba předem

Při zvolení varianty dopravy „Česká pošta, doporučená zásilka – platba předem“ je kupující povinen zaplatit kupní cenu předem na bankovní účet společnosti CoolBaby vedený u Fio banky. Zboží, jehož kupní cena bude připsána na účet do 11 hodin, odesíláme ten samý den. Česká pošta poté zboží doručí do 3–5 dnů (většinou vhodí do schránky oznámení o zásilce). Zásilka je uložena na poště maximálně 2 týdny, do té doby je třeba ji vyzvednout. U objednávek do 900 Kč je poštovné a balné 65 Kč. Při nákupu nad 900 Kč poštovné a balné neplatíte.

Česká pošta, doporučená zásilka – platba dobírkou

Při zvolení varianty dopravy „Česká pošta, doporučená zásilka – platba dobírkou“ bude zboží zasláno jako doporučená zásilka. Před předáním zásilky bude poštovní doručovatel požadovat uhradit kupní cenu – dobírku. Zboží objednané do 11 hodin odesíláme ten samý den. Česká pošta poté zboží doručí do 3–5 dnů (většinou vhodí do schránky oznámení o zásilce). Zásilka je uložena na poště maximálně 2 týdny, do té doby je třeba ji vyzvednout. U objednávek do 900 Kč je poštovné a balné 90 Kč. Při nákupu nad 900 Kč poštovné a balné neplatíte.

Upozornění: Objednávka je závazná. Pokud zásilka na dobírku není vyzvednuta, je prodávající oprávněn požadovat náklady za expedici a uhrazení poštovného ve smluvní výši 85 Kč.

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - platba předem

Osobní odběr na pobočce zásilkovny - platba předem - 60 Kč balné a úložné (Hodnotu zboží zaplatíte bankovním převodem předem. Po připsání peněz na náš účet, vám si budete moct zboží osobně vyzvednout  ve vybrané pobočce v rámci sítě www.zasilkovna.cz). Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, zašle Vám zasilkovna upozorňovací e-mail a sms.

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - platba dobírkou

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - dobírka - 75 Kč balné a úložné (Zboží je možné vyzvednout si osobně ve vybrané pobočce v rámci sítě www.zasilkovna.cz). Zboží zaplatíte přímo v zásilkovně. Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, zašle Vám zasilkovna upozorňovací e-mail a sms.

Zásilka do zahraničí

Zboží je možné zaslat i do zahraničí, a to do zemí v Evropě. V takovém případě je nutné, aby nás zákazník po odeslání objednávky neprodleně kontaktoval a my mu vypočítáme cenu za dopravu dle jeho zvolené země. Zboží zasíláme cenným expresním balíkem České pošty. Doba doručení je cca 6 dní. Zboží bude zasláno do zahraničí pouze po zaplacení kupní ceny a dopravy předem bankovním převodem.

Orientační ceny poštovného do zahraničí:

  • Slovensko – 200 Kč bez DPH
  • Ostatní evropské země – 430 Kč bez DPH

Platební podmínky

Dobírka v hotovosti

Nejpoužívanější způsob platby. Peníze v hotovosti platíte za zboží až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli.

Bankovní převod předem

Po obdržení  Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky. Po obdržení platby je zásilka ihned expedována. 

Hotově (osobní odběr)

Zboží zaplatíte v hotovosti při osobním převzetí na pobočce Zásilkovny (platba dobírkou) Budete informováni e-mailem, že zboží je pro Vás připraveno. Osobní odběr je možný až poté, co obdržíte tento e-mail.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

 Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet na zboží nebo jeho součást nová záruka v délce 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Nalezne-li kupující na zboží dodaném internetovým obchodem provozovaným CoolBaby vadu, může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem na e-mailové adrese cool-baby@email.cz. Kupující musí sdělit své jméno, adresu, telefon (e-mail), číslo objednávky nebo číslo daňového (prodejního) dokladu a především detailně popsat důvod reklamace (popsat vadu, případně důvod nespokojenosti se zbožím).

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 prodávající informuje kupujícího o následném postupu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, a to ihned po obdržení reklamovaného zboží.

4. V případě zasílání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5. Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.

6. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zasíláte-li nám zásilku zpět, vždy nás informujte. Neavizované zásilky nejsou z technických důvodů přijímány. Náklady na poštovné a balné se nevrací.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 % a jsou konečné. Součástí zásilky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali, bez ohledu na změny.

Slevy

V našem obchodě poskytujeme různé druhy slev a zboží v akci. Slevy nelze sčítat.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté prodejci budou použity pouze pro účely sjednání smluvního vztahu, vyřízení objednávky, prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat a zpracovávat až do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete e-mailem požádat o jejich změnu či vymazání, popř. využít svých dalších zákonných práv. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)

Objednavku muzete stornovat (a tim i zrusit smlouvu) e-mailem ci telefonicky. Staci uvest cislo objednavky a kontaktni udaj na Vas. Objednavku je mozne zrusit pouze pred tim, nez je expedovana.

Odstoupení od smlouvy ze strany CoolBaby

V pripade, ze prodavajici neni schopen vybavit objednavku zakaznika, a to zcela, nebo zcasti, pak se prodavajici zavazuje kontaktovat zakaznika a domluvit se na dalsim postupu. V pripade, ze zakaznika nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodavajici pravo objednavku, kterou nelze zcela vybavit, zrusit. V pripade, ze lze vybavit jen cast objednavky, vyhrazuje si prodavajici pravo zrusit jen cast objednavky, ma-li na tom kupujici spotrebitel zajem.

Termíny pro vrácení peněz

Prodávající se zavazuje vrátit na účet zákazníka veškeré finanční závazky vyplývající např. z odstoupení od kupní smlouvy, vrácení předem zaplacené objednávky, reklamace apod. nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí oprávněného požadavku ze strany zákazníka.

Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2011. CoolBaby je oprávněno tyto VSP měnit. Kupní smlouva se řídí VSP ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| inventory management| warehouse management| Business service| vending| mobile app development| terminal handheld| printer hong kong| | thermal printer| thermal label printer| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

香港甲級寫字樓出租

中環中心| 合和中心| 新文華中心| 力寶中心| 禮頓中心| Jardine House| Admiralty Centre| 港威大廈| One Island East| 創紀之城| 太子大廈| 怡和大廈| 康宏廣場| 萬宜大廈| 胡忠大廈| 信德中心| 北京道1號| One Kowloon| The Center| World Wide House

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop| Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle| E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle| Mid drive electric bike Juiced Bikes Pedego Rad-Power