Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Dárky k narození miminka

Všeobecné smluvní podmínky

nachazíte se zde: Domů » Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) upravují nákup v internetovém obchodě provozovaném společností CoolBaby s.r.o. VSP blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je CoolBaby s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Mlejnku 766/14, Praha 4-Braník, 147 00, IČO: 24180963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen CoolBaby). Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou na straně prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, uzavřená mezi CoolBaby jako prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání a plnění této kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Prodávající (dodavatel) – je CoolBaby s.r.o. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje CoolBaby svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za podmínek uvedených v těchto VSP. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy CoolBaby zaslala kupujícímu e-mail označený jako „potvrzení objednávky”. Od doručení tohoto e-mailu vzniká mezi CoolBaby a kupujícím kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti pro smluvní strany vyplvající z kupní smlouvy a těchto VSP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky (VSP) – smluvní ujednání upravující některá práva a povinnosti CoolBaby a kupujícího. Kupující objednáním zboží v internetovém obchodě vyslovuje svůj souhlas s těmito VSP platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím sítě Internet má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dn§ od převzetí zboží. Kupující musí v této lhůtě doručit CoolBaby oznámení, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy s CoolBaby odstoupit dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží toto vrátit, tj. doručit zpět CoolBaby. Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy pokud možno písemně předem, přidejte Vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz (popř. způsob, jakým chcete vrátit částku odpovídající kupní ceně).

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství.

Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížená o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.
Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Peníze budou poukázány na účet zákazníka nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,   spočívajících ve hře nebo loterii.

 Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky kupujícímu je na jeho e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží odesláno „potvrzení objednávky“. Potvrzením objednávky ze strany CoolBaby vzniká mezi ním a kupujícím kupní smlouva. Objednávky zboží, které máme skladem, jsou odeslány do 24 hodin. U objednávek zboží, které nemáme skladem, expedujeme během doby uvedené u takového zboží (obvykle 14 dnů). Maximální doba dodání zboží, které není skladem, je 30 dní a zákazník o této lhůtě bude předem informován.

 Pokud je součástí jedné objednávky zboží skladem a zboží, které skladem nemáme, je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty alternativy:

1. zaslat zboží, které je skladem, a zboží, které skladem není, odeslat v dodatečné zásilce, jejíž dopravné a balné je kupující povinen uhradit samostatně;

2. veškeré zboží zaslat v jediné zásilce až v momentě, kdy se naskladní veškeré zboží v objednávce kupujícího.

Podmínky dodání

Zboží zasíláme Českou poštou nebo  je možné si ho vyzvednout osobně na pobočce Zásilkovny - viz informace níže v sekci "Osobní vyzvednutí".

Česká pošta, doporučená zásilka – platba předem

Při zvolení varianty dopravy „Česká pošta, doporučená zásilka – platba předem“ je kupující povinen zaplatit kupní cenu předem na bankovní účet společnosti CoolBaby vedený u Fio banky. Zboží, jehož kupní cena bude připsána na účet do 11 hodin, odesíláme ten samý den. Česká pošta poté zboží doručí do 3–5 dnů (většinou vhodí do schránky oznámení o zásilce). Zásilka je uložena na poště maximálně 2 týdny, do té doby je třeba ji vyzvednout. U objednávek do 900 Kč je poštovné a balné 65 Kč. Při nákupu nad 900 Kč poštovné a balné neplatíte.

Česká pošta, doporučená zásilka – platba dobírkou

Při zvolení varianty dopravy „Česká pošta, doporučená zásilka – platba dobírkou“ bude zboží zasláno jako doporučená zásilka. Před předáním zásilky bude poštovní doručovatel požadovat uhradit kupní cenu – dobírku. Zboží objednané do 11 hodin odesíláme ten samý den. Česká pošta poté zboží doručí do 3–5 dnů (většinou vhodí do schránky oznámení o zásilce). Zásilka je uložena na poště maximálně 2 týdny, do té doby je třeba ji vyzvednout. U objednávek do 900 Kč je poštovné a balné 90 Kč. Při nákupu nad 900 Kč poštovné a balné neplatíte.

Upozornění: Objednávka je závazná. Pokud zásilka na dobírku není vyzvednuta, je prodávající oprávněn požadovat náklady za expedici a uhrazení poštovného ve smluvní výši 85 Kč.

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - platba předem

Osobní odběr na pobočce zásilkovny - platba předem - 60 Kč balné a úložné (Hodnotu zboží zaplatíte bankovním převodem předem. Po připsání peněz na náš účet, vám si budete moct zboží osobně vyzvednout  ve vybrané pobočce v rámci sítě www.zasilkovna.cz). Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, zašle Vám zasilkovna upozorňovací e-mail a sms.

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - platba dobírkou

Osobní odběr na pobočce Zásilkovny - dobírka - 75 Kč balné a úložné (Zboží je možné vyzvednout si osobně ve vybrané pobočce v rámci sítě www.zasilkovna.cz). Zboží zaplatíte přímo v zásilkovně. Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, zašle Vám zasilkovna upozorňovací e-mail a sms.

Zásilka do zahraničí

Zboží je možné zaslat i do zahraničí, a to do zemí v Evropě. V takovém případě je nutné, aby nás zákazník po odeslání objednávky neprodleně kontaktoval a my mu vypočítáme cenu za dopravu dle jeho zvolené země. Zboží zasíláme cenným expresním balíkem České pošty. Doba doručení je cca 6 dní. Zboží bude zasláno do zahraničí pouze po zaplacení kupní ceny a dopravy předem bankovním převodem.

Orientační ceny poštovného do zahraničí:

  • Slovensko – 200 Kč bez DPH
  • Ostatní evropské země – 430 Kč bez DPH

Platební podmínky

Dobírka v hotovosti

Nejpoužívanější způsob platby. Peníze v hotovosti platíte za zboží až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli.

Bankovní převod předem

Po obdržení  Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky. Po obdržení platby je zásilka ihned expedována. 

Hotově (osobní odběr)

Zboží zaplatíte v hotovosti při osobním převzetí na pobočce Zásilkovny (platba dobírkou) Budete informováni e-mailem, že zboží je pro Vás připraveno. Osobní odběr je možný až poté, co obdržíte tento e-mail.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

 Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet na zboží nebo jeho součást nová záruka v délce 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Nalezne-li kupující na zboží dodaném internetovým obchodem provozovaným CoolBaby vadu, může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem na e-mailové adrese cool-baby@email.cz. Kupující musí sdělit své jméno, adresu, telefon (e-mail), číslo objednávky nebo číslo daňového (prodejního) dokladu a především detailně popsat důvod reklamace (popsat vadu, případně důvod nespokojenosti se zbožím).

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 prodávající informuje kupujícího o následném postupu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, a to ihned po obdržení reklamovaného zboží.

4. V případě zasílání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5. Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.

6. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zasíláte-li nám zásilku zpět, vždy nás informujte. Neavizované zásilky nejsou z technických důvodů přijímány. Náklady na poštovné a balné se nevrací.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 % a jsou konečné. Součástí zásilky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali, bez ohledu na změny.

Slevy

V našem obchodě poskytujeme různé druhy slev a zboží v akci. Slevy nelze sčítat.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté prodejci budou použity pouze pro účely sjednání smluvního vztahu, vyřízení objednávky, prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat a zpracovávat až do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete e-mailem požádat o jejich změnu či vymazání, popř. využít svých dalších zákonných práv. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)

Objednavku muzete stornovat (a tim i zrusit smlouvu) e-mailem ci telefonicky. Staci uvest cislo objednavky a kontaktni udaj na Vas. Objednavku je mozne zrusit pouze pred tim, nez je expedovana.

Odstoupení od smlouvy ze strany CoolBaby

V pripade, ze prodavajici neni schopen vybavit objednavku zakaznika, a to zcela, nebo zcasti, pak se prodavajici zavazuje kontaktovat zakaznika a domluvit se na dalsim postupu. V pripade, ze zakaznika nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodavajici pravo objednavku, kterou nelze zcela vybavit, zrusit. V pripade, ze lze vybavit jen cast objednavky, vyhrazuje si prodavajici pravo zrusit jen cast objednavky, ma-li na tom kupujici spotrebitel zajem.

Termíny pro vrácení peněz

Prodávající se zavazuje vrátit na účet zákazníka veškeré finanční závazky vyplývající např. z odstoupení od kupní smlouvy, vrácení předem zaplacené objednávky, reklamace apod. nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí oprávněného požadavku ze strany zákazníka.

Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2011. CoolBaby je oprávněno tyto VSP měnit. Kupní smlouva se řídí VSP ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|